MTB Mikuláš CUP - propozice

MTB Mikuláš cup 2018

Pořadatel: Milan Vopařil

Datum konání: 4.8.2018

Centrum závodu: fotbalové hřiště Vraclav

Tratě: 24 km (3x 8 km okruh)

Prezence: sobota 4.8. od 7:30 – 9:00 na fotbalovém hřišti ve Vraclavi

Start: v 10:00 hod z fotbalového hřiště

Cíl: fotbalové hřiště

Ukončení závodu a vyhlášení: 13:00 hod

Přihlášky (jméno, datum narození, telefonický a mailový kontakt):

 • Do závodu je možné přihlášení elektronicky na mail: mtb.mikulas.cup@seznam.cz (v souvislosti se zákonem o ochraně údajů GDPR, budou osobní údaje zpracovány pouze pro potřeby závodu),

 • Osobně, nebo telefonicky (tel.: 773 666 748),

 • V den závodu a při prezentaci.

  Startovné pro všechny účastníky:

 • Platbu uhrazenou do 27.7.2018 – 200 Kč

 • Platbu uhrazenou po 27.7.2018 – 300 Kč

  Ceny: pro první tři v kategorii pohár, diplom, věcné dary.

  Benefity: parkování, pořadatelská a zdravotní služba, občerstvení během závodu, šatny a sprchy, mytí kol

  Platí pouze pro účastníky, kteří uhradí startovné do 27.7.2018:

 • Lístek na teplé jídlo a nápoj v cíli,

 • Startovní číslo s vlastním jménem a příjmením.

  Kategorie:

  Muži M40: 1979 a mladší

  Muži M50: 1964 – 1978

  Muži M55+: 1963 a starší

  Ženy A: 1979 a mladší

  Ženy B: 1978 a starší

  *pořadatel si vyhrazuje možnost změny jednotlivých kategorií o veškerých změnách budou účastníci informováni mailem

  Podmínky: Závodu se mohou zúčastnit osoby starší 18 let (mladší výhradně s písemným souhlasem rodičů). Závod se koná za běžného silničního provozu s řízením silničního provozu v místech křížení komunikací. Závodník musí dodržovat pravidla silničního provozu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, musí dodržet trasu závodu, musí mít předepsaným způsobem připevněné startovní číslo a po celou dobu závodu musí mít na hlavě cyklistickou přilbu.

  Předpis: Pořadatel si vyhrazuje právo udělit ceny pouze v případě, že v dané kategorii budou startovat nejméně 3 závodníci. Předání cen je podmíněno osobní účastí závodníka na slavnostním vyhlášení výsledků.

  Způsob platby:

 • Osobně, nebo až při prezentaci v den závodu,

 • Bankovním převodem na účet 43-8391640297/0100 Komerční banka, a.s., konstantní symbol 378. Pozor je nutné uvést jméno a příjmení závodníka, který platbu provádí, nebo za kterého je platba uhrazena.

  Po zaplacení (připsání částky) budete informování na kontaktní mail do dvou pracovních dní.

Více informací na tel.: 773 666 748, mail: milan.voparil@seznam.cz